38 Bukhara Street - Al Nahda
Sharjah - United Arab Emirates
Mon - Sat 8am - 11.30pm
Sunday CLOSED